contact info

Stal Lytse Vlearen

contactpersoon: Jacobine Mulckhuyse

Lollumerweg 8

8804 RX Tzum

mobiel 06 54323659

email  info@sake449.eu

Veterinaire begeleiding en Stalling

De veterinaire begeleiding is in handen van een Erkend Paarden Dierenarts verbonden aan Dierenartsenpraktijk “de Greidhoeke” te Bolsward.

Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten, stamboekafdrachten en exclusief 9%, dan wel 21% BTW.

Er zijn 3 dagen stalling inbegrepen bij het dekgeld van de desbetreffende hengst, daarna:

Stalling voor de merries bij de hengst:
Merrie: € 9,50 per dag

Merrie met veulen: € 12,50 per dag.

Het risico tijdens transport, verblijf en bij inseminatie van de merrie is voor rekening van de eigenaar. De ter dekking aangeboden merries dienen te zijn ingeent volgens de richtlijnen van de FEI (Fédération Equestre Internationale), te weten de basisenting en de jaarlijkse enting.
Begeleidingspakket:
Dit pakket van € 155,00 (excl. BTW) maakt deel uit van het dekgeld van de hengst Loadewyk 431. Hiervoor worden alle eicel-controles en echoscans die nodig zijn, tot 8 weken na de laatste inseminatie, bij ons op het station uitgevoerd. Voor dit pakket geldt dat eventuele behandelingen en medicijnen niet zijn inbegrepen.

Dekgeld seizoen 2019

In het Noorden van het land wordt uw merrie zonder bijkomende kosten door ons ge-insemineerd. Hierbij zijn 3 cycli zonder bijkomende kosten inbegrepen in het dekgeld mocht het eens direct niet lukken.

Loadewyk 431: €1250,- hierbij geldt niet drachtig dan slechts een vergoeding verschuldigd van €375,- , wel zijn er voorwaarden verbonden aan dit aanbod.

Sake 449 : € 800,- (€600,- seizoen 2019)

Biedt u meerdere merries ter dekking aan dan kunnen we u een aantrekkelijke staffel korting aanbieden afhankelijk van het aantal aangeboden merries.

Voorwaarden bij het gebruik van Loadewyk 431

Om gebruik te kunnen maken van het aanbod van de hengst Loadewyk 431 dekt deze middels Bedrijfs K.I. , Dit betekend dat de merrie ter inseminatie dient te worden aangeboden op: Dierenartsenpraktijk “de Greidhoeke” te Bolsward.

De aangeboden merrie moet “schoon” worden aangeleverd, dit betekend dat de baarmoeder vrij is van overmatig vocht, beschadigingen en cysten.

Merries die, ongeacht in het verleden gebruikte stamboekhengsten, meerdere achtereenvolgende jaren gust zijn gebleven zijn uitgesloten van deze regeling.

Bij sommige merries kan het noodzakelijk zijn dat na inseminatie de cervix moet worden “dichtgezet” (vulva-plastiek). De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de merrie-houder.

Kiest u er voor om de merrie liever  thuis te laten insemineren dan is dat uiteraard mogelijk, inseminatie dient wel te geschieden op eisprong. U krijgt eenmalig  minimaal 2 doses (van elk 600TNB)  per cyclus van uw merrie. Het dekgeld bedraagt in dit geval €1050,-. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van het unieke aanbod maar uiteraard wel van de gust-regeling.

Gust-regeling

Er is ons alles aan gelegen uw merrie drachtig te krijgen, echter de natuur laat zich niet altijd leiden en daarom hebben we een “gust-regeling”. Dit betekent dat u recht heeft op 30% reductie op het dekgeld in het volgende dekseizoen als blijkt dat de merrie niet drachtig is geworden. Om gebruik te kunnen maken van deze gust-regeling dient u vóór 1 september middels een dierenartsen-verklaring ons op de hoogte te stellen. Deze gustregeling is niet van toepassing als u heeft gekozen voor het speciale aanbod van Loadewyk 431.

(deep frozen semen is available worldwide through EU certified stud stations)

Voor meer informatie kunt u  mailen naar:

info@sake449.eu