contact info

Stal Lytse Vlearen

contactpersoon: Jacobine Mulckhuyse

Lollumerweg 8

8804 RX Tzum

mobiel 06 54323659

email  info@sake449.eu

Veterinaire begeleiding en Stalling

De veterinaire begeleiding is in handen van een Erkend Paarden Dierenarts verbonden aan Dierenartsenpraktijk “de Greidhoeke” te Bolsward.

Stalling voor de merries bij de hengst:
Merrie: € 9,50 per dag

Merrie met veulen: € 12,50 per dag.

Het risico tijdens transport, verblijf en bij inseminatie van de merrie is voor rekening van de eigenaar. De ter dekking aangeboden merries dienen te zijn ingeent volgens de richtlijnen van de FEI (Fédération Equestre Internationale), te weten de basisenting en de jaarlijkse enting.
Begeleidingspakket:
Dit pakket van € 155,00 (excl. BTW) Is een verstandige optie om de veterinaire begeleiding van uw merrie betaalbaar te houden. Alle eicel-controles en echo-scans die nodig zijn vallen onder dit pakket tot 8 weken na de laatste inseminatie. Deze worden bij ons op het station in Bolsward uitgevoerd waarbij eventuele behandelingen en medicijnen niet zijn inbegrepen.

Voorwaarden gebruik Loadewyk 431

De hengst Loadewyk 431 dekt  middels Bedrijfs K.I. , Dit betekend dat de merrie ter inseminatie dient te worden aangeboden op: Dierenartsenpraktijk “de Greidhoeke” te Bolsward.

De aangeboden merrie moet “schoon” worden aangeleverd, dit betekend dat de baarmoeder vrij is van overmatig vocht, beschadigingen en cysten.

Bij sommige merries kan het noodzakelijk zijn dat na inseminatie de cervix moet worden “dichtgezet” (vulva-plastiek). De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de merrie-houder.

Gust-regeling

Er is ons alles aan gelegen uw merrie drachtig te krijgen, echter de natuur laat zich niet altijd leiden en daarom hebben we een “gust-regeling”. Dit betekent dat u recht heeft op 30% reductie op het dekgeld in het volgende dekseizoen als blijkt dat de merrie niet drachtig is geworden. Om gebruik te kunnen maken van deze gust-regeling dient u vóór 1 september middels een dierenartsen-verklaring ons op de hoogte te stellen.

(deep frozen semen is available worldwide through EU certified stud stations)

Voor meer informatie kunt u  mailen naar:

info@sake449.eu